Website Banner
 
 
» งานทำความสะอาด
 
     
 
     
          บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดโดยบริการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยทางบริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  โดยผ่านการคัดสรรบุคลากร ฝึกฝน อบรม การทำงานของพนักงานทำความสะอาดให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ลูกค้าสามารถมั่นใจและไว้เนื้อเชื่อใจ  ความพึงพอใจของลูกค้า คือเป้าหมายแห่งความสำเร็จ เรารับประกันคุณภาพงานทำความสะอาด และยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า และหวังเป็นอย่างสูงที่จะมีโอกาสให้บริการที่มีคุณภาพ และมาตรฐานให้กับธุรกิจของท่าน  
     
 
     
 
 
     
 

   
         
         
 
     
 
  บริการจัดหา และบริหารงานแม่บ้าน
 


 
  บริการทำความสะอาดใหญ่ครั้งเดียว  (Big Cleaning)
 
  บริการจัดหาและบริหารงานแม่บ้าน
     
          เป็นการบริการทำความสะอาดใหญ่ครั้งเดียว เหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังตกแต่งบ้านสำนักงานหรือการก่อสร้างที่ใกล้จะแล้วเสร็จและต้องการทำความสะอาดก่อนย้ายเข้าอยู่หรือต้องการจะส่งมอบงานให้กับลูกค้า  
     
 
     
       การให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการแม่บ้าน  ทำความสะอาดแบบประจำทุกวัน เช่นสำนักงานโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ  บริษัทฯจะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรและฝึกอบรมงานทำความสะอาด พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดและจัดบุคลากรเสริมกรณีพนักงานลาหยุดเพื่อให้มีพนักงานปฏิบัติงานทดแทนได้ในแต่ละวัน  
     
 
  บริการทำความสะอาดแบบไป-กลับ
 
     
            เป็นบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม รวมถึงสำนักงานขนาดเล็กที่ต้องการแม่บ้านแบบไม่ประจำทุกวัน  
     
 
     
              


 
 
 
     
     
Current Pageid = 7