Website Banner
 
 
» เกี่ยวกับเรา
 
 
         
   
  » บริษัท  อีทีซี.ควอลิตี้  จำกัด
          บริษัท อีทีซี.ควอลิตี้ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทำความสะอาด งานดูแลปรับแต่งภูมิทัศน์ และงานรักษาความปลอดภัย โดยให้บริการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนทุกประเภท มีสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 7/2 ซอยสน.แสมดำ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150  
โทร : 02-450-6577-9 , แฟ็กซ์ : 02-450-6617
 
         
 
   
     
 
          โดยทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารแรงงานมากว่า 10 ปี มุ้งเน้นสร้างบุคลากร ที่มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย และปฏิภาณไหวพริบ สมกับความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับบริษัทฯ และเพื่อ ยืนยันคุณภาพมาตรฐานสากล จากความพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆด้านประกอบ กับความมุ่งมั่น ที่จะสร้างสรรค์แต่บริการคุณภาพสูง ณ วันนี้ เราจึงได้รับการ รับรองมาตรฐาน การบริการว่ามีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากลอย่างแท้จริงด้วยการได้รับ                                           ISO 9001:2008 ในด้าน OUTSOURCING MANAGEMENT  
 
     
 
 
     
 

 
 
 
     
Current Pageid = 2